منو قطره

برچسب: مهمترین ویژگی رنگ ها در تصویرسازی (قطره)

مهمترین ویژگی رنگ ها در تصویرسازی
مقالات تصویرسازی

مهمترین ویژگی رنگ ها در تصویرسازی

رنگ کامل کننده خط و فرم شکل در آفرینش تصویر است. افزون بر امکانات زیبایی شناسی‌ای که رنگ در تصویر ایجاد می کند، پیدایش احساس و عاطفه در نمایش رنگ هدفی است که تصویرگر به آن توجه نشان می دهد.

بیشتر بخوانید>>
ورود و ثبت نام قطره