منو قطره

سان ماری تصویرسازی
هستم من مریم

متولد سال۱۳۶۵ فارغ التحصیل رشته ارتباطات تصویری.

طراح و مدیر برند سان ماری.

برند سان ماری بیزینسی متمرکز بر تلفیق هنر و فشن میباشد؛

تصویرسازیهای من با تکنیک کلاژ و با استفاده از خرده پارچه ها و با کانسپتی با توجه به دغدغه های اجتماعی در راستای مد پایدار و مصرف گرایی کمتر، اجرا میشود.

هدفمون اینکه با خلاقیت و استفاده از پروژه ی تو ‌کمدت چی داری ؟!

تغییری در نگاه و روابطمون با لباسهامون و محیط زیست ایجاد کنیم .

محصولات

پالتو "مزرعه"

مانتو "ماهی سیاه کوچولو"

مانتو "دریا"

گالری

ورود و ثبت نام قطره