منو قطره

پنجمین برنامه متن داستانی برای تصویرسازی

اسم داستان: ” گوساله، گاز بده “

احمد اکبرپور (نویسنده چالش: گوساله گاز بده)

احمد اکبرپور

"نویسنده متن داستان"

مهلت ارسال :  15 اردیبهشت 1400

نرجس محمدی (داور چالش: گوساله گاز بده)

نرجس محمدی

"تصویرگر"

سعیده احمدی (داور چالش: گوساله گاز بده)

سعیده احمدی

"تصویرگر"

داوران این برنامه

متن داستان برای تصویرسازی

گوساله، گاز بده

اگر یک گوساله راننده سرویس مدرسه باشد توی اولین روز چه اتفاقی میافتد؟

1.ساعت هفت از خواب بیدار میشود و هول هولکی لباس میپوشد. ائ باید یک ربع مانده به هشت بچه ها را به مدرسه برساند.2.ساعت هفت و نیم خودش را به اولین بچه میرساند، یک ماغ کوچولو میکشد:”سلام خرس تپلو بپر بالا. 3.ساعت هفت و چهل دقیقه دومین بچه را سوار میکند:”صبح بخیر کره خر، بپر بالا. 4. هشتمین بچه را که سوار میکند ساعت زنگ شروع کلاس است. میگوید” سلام زرزری بپر بالا” او همیشه با زرافه شوخی میکند.5. بچه هایی که جلو نششته اند سر توی گوش بچه های صندلی عقب می گذارند و با هم مشورت میکنند.6. می شمارند یک دو سه و باهم می گویند:”گوساله گاز بده”.

شرایط شرکت در این برنامه

1.تصویرسازی برای مخاطب کودک باشد.

2.هر تصویرگر فقط یک اثر میتواند ارسال کند.

3.تکنیک و سایز اثر،آزاد میباشد و هیچ محدودیتی ندارد.

4.آثار باید تا پایان مهلت ارسال، داخل صفحه اینستگرام خودتان پست شود و حتما از هشتگ Ghatre5 استفاده کنید و پیج قطره را بروی آثار تگ  کنید.

نفرات برگزیده

نفرات برگزیده این دوره:

نفر اول:

علی اسماعیل زاده

نفر دوم:

مجتبی رسولی

نفر سوم:

مائده رام هرند

نفر چهارم:

علی فیضی

نفر پنجم:

فهیمه تقیان

نمایشگاه آنلاین آثار این دوره:

آثار شرکت کننده در این دوره را میتوانید در هایلایت زیر در پیج قطره مشاهده کنید.

ورود و ثبت نام قطره