منو قطره

" چالش‌های تصویرسازی"

چالش‌ها همیشه فضایی بوده تا هنرمندان خودشان را با موضوعی مشترک به چالش بکشند.

قطره در این بخش با همکاری اساتید و داوران حرفه ایی، چالش‌هایی را برگزار می‌کند که علی رغم اینکه یک فضای رقابتی سالم و به چالش کشیدن هنرمند است، فضایی نیز برای معرفی برگزیدگان چالش به بازار کار است.

ورود و ثبت نام قطره